Garantie

Retourneren

Levertijd

Verzendkosten

Klachten 

Betaalmethode

Algemene voorwaarden

Garantie en Retourneren

 
“Producten die u via deze webwinkel koopt en die op maat worden gemaakt volgens de door u ingevoerde specificatie. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

 

 

Levertijd en verzendkosten

Uw bestelling wordt binnen 3 werkdagen verzonden. Wat op de webshop staat heb ik allemaal op voorraad. Het wordt natuurlijk anders als ik op bestelling wat maak. Dan stuur ik het zo snel mogelijk op als het product af is.

Bij bestellingen onder de 40 euro 5 euro verzendkosten en boven de 40 euro geen verzendkosten.

 

Klachten

Bij eventuele klachten (we hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt) wendt u zich tot mij via email: info@agnescreaties.nl of telefonisch 0642661443. Dan bespreken we het probleem samen en komen we er zeker uit.

 

Betaalmethode

Graag vooraf betalen of eventueel bij het ophalen. Ik bezit een pinautomaat. 

Mijn rekeningnummer is NL09 INGB 0007 8866 37 op naam van A.C. van Doesburg.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van
Agnescreaties.nl
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of
diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van agnescreaties.nl met afnemers van deze
producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met agnescreaties.nl is
aangegaan.
1.2 Agnescreaties.nl is gevestigd te Utrecht. Ik werk vanuit huis. Het is mogelijk bestelde artikelen af te halen.
1.3 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een
overeenkomst aan met agnescreatiess.nl en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de
algemene voorwaarden.
1.4 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.
1.5 Agnescreaties.nl heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.6 Alle goederen blijven eigendom van agnescreaties.nl tot de volledige betaling van de
bestelling heeft plaatsgevonden.
1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit
agnescreaties.nl.
Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst.
2.2 Agnescreaties.nl hanteert een minimum bestelbedrag van 6 euro.
2.3 Aflevering door agnescreaties.nl vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Postnl of fietskoerier.
De verzendkosten zijn gratis. Indien u bijzonderevervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening.

Alle bestellingen worden op hetopgegeven adres afgeleverd.
2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd.
Agnescreaties.nl besteedt de verzendingen uit aan fietskoerier/POSTNL. KicKenStoffen.nl is niet
gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde
producten.
2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u
niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door Postnl, ontvangt u een brief in de bus wanneer
ze het weer aanbieden.
2.6 De levertijd is afhankelijk van de voorraad en betaling. Vanaf het moment dat de bestelling
betaald is duurt het in de regel maximaal 2 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.
2.7 Agnescreaties.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.
2.8 Buspakketjes zijn niet traceerbaar en kunnen makkelijker kwijt raken, buspakketjes worden
verzonden op risico van de ontvanger. U kunt ook kiezen voor 'normaal pakket i.p.v. buspakket'
bij het afrekenen.
Artikel 3 - Betaling U kunt op 2 manieren betalen:
1. U kunt het overmaken en u kunt het betalen als u het af wilt halen.
2. U kunt het totaalbedrag overmaken via de rekening , die u bij de keuze 'bankoverboeking' heeft
ontvangen.
U dient het bedrag binnen 7 dagen vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst te
voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, ontvang u een herinneringsmail.
Bestellingen die via bankoverboeking of contant betaald zijn kunnen NIET
kosteloos geannuleerd worden.
Indien u niet (tijdig) betaald behoudt agnescreaties.nl zich het recht voor de overeenkomst te
ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal agnescreaties.nl
eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door
u bij u verhalen.
Artikel 4 - Producten en garantie
4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per email bij agnescreaties.nl

worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met
toevoeging een foto van de bijgevoegde paklijst en liefst een of meerdere foto's. Het
ordernummer erbij vermelden is prettig voor een snellere afhandeling.
4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt agnescreaties.nl het artikel dan wel
vergoedt agnescreaties.nl de aankoopprijs of een deel daarvan.
Artikel 5 - Productgebruik
5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle stoffen dat ze het beste met de
hand gewassen kunnen worden in lauw water. Agnescreaties.nl adviseert om producten niet in
de droger te drogen. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden.
Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van agnescreaties.nl met betrekking tot de verkoop en levering van
artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.
6.2 Agnescreaties.nl is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet
controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
6.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van agnescreaties.nl beperkt is tot het
bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.
Artikel 7 - Klachten, ruilen, annuleren en restitutie
7.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van u bestelling
deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan; info@agnescreaties.nl.
Eventuele kosten, voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling en annuleringskosten
(30%) evenals de retourkosten (€10.00), worden wel op u verhaald / afgetrokken van het
restitutiebedrag.
7.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden
niet teruggenomen.
7.3 Het product dient in de ongeopende originele verpakking te zijn.
Artikel 8 - Prijzen
8.1 Agnescreaties.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier
dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de
factuur.
8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is agnescreaties.nl bevoegd de op de
internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
8.3 Agnescreaties.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in
het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
8.4 Alle prijzen zijn inclusief kosten van 21 % btw.
Artikel 9 - Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van
bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en agnescreaties.nl, dan wel tussen
agnescreaties.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en
agnescreaties.nl, is agnescreaties.nl niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van
bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit agnescreaties.nl.
Artikel 10 - Wijziging algemene voorwaarden
Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst.
Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
Artikel 12 - Privacyverklaring
Agnescreaties.nl vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en
vertrouwelijk worden behandeld. Agnescreaties.nl zal de door uw verstrekte persoonsgegevens
niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de
uitvoering van uw bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en
afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.
AVG Privacy Statement & Cookie regelement
Artikel 13 - Copyright
Alles op de site, in mailtjes en social-mediapagina's is eigendom van agnescreaties.nl en mag
zonder voorafgaande toestemming niet worden gekopieerd of gebruikt.

Agnes van Doesburg

Agnescreaties.nl
Kvk nr. 81573235
BTW nr. NL003578389B27
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
3/3